Palletstellingen

De klassieke magazijn oplossing

Palletstellingen blijven de klassieke en dus meest gebruikte opslagmethode voor magazijnen over de hele wereld.

Deze oplossing voor de opslag van goederen heeft zijn nut al decennia lang bewezen. Het zeer flexibele karakter van palletstellingen zorgt voor een product dat relevant blijft bij de inrichting van een magazijn.

Brede of smalle gangen (VNA) met aan beide kanten magazijnstellingen zijn de standaard configuratie van dit opslagsysteem. Dwarsgangen kunnen overbrugd worden om de opslagcapaciteit te maximaliseren.

Bent u niet zeker of deze palletstellingen ideaal zijn voor uw magazijn? Kijk dan gerust verder naar andere mogelijke magazijnoplossingen die wij aanbieden op de ‘Magazijninrichting’ pagina.

Magazijninrichting

U kan steeds bij ons terecht voor professioneel advies over magazijn oplossingen. Wij verzorgen ook steeds de correcte montage van uw palletstelling!

Advies Montage

Specifieke informatie betreffende de werking, voordelen, componenten en kwaliteit van onze palletstellingen kan u in de tabs hieronder terugvinden.

 

Componenten

Standaard bestaat een palletstelling uit een ladder (met bijhorende voetplaat) en liggers. Deze basisopstelling kan, naar vraag en/of nood van de klant, verder uitgebreid worden met allerhande accessoires.

Verder op deze pagina zal u een samenvatting vinden van de componenten en accessoires van een samengestelde palletstelling. Nadien krijgt u ook een meer gedetailleerde uitleg van iedere component apart.

Om te vermijden dat u noodzakelijke onderdelen vergeet te bestellen dan wel onnodige aankopen verricht, kan u rekenen op ons technisch advies bij de bestelling van de specifieke accessoires. Hieronder vindt u een lijst van de meest gangbare accessoires bij klassieke palletstellingen, deze lijst kan uiteraard uitgebreid worden met de door u specifiek vereiste accessoire of een op maat ontworpen oplossing.

 

Palletstellingen componenten

Ladder

Een ladder is een basiscomponent van de palletstelling. Dit onderdeel bestaat standaard uit 2 staander profielen die rusten op een voetplaat. De profielen worden verbonden met elkaar door een reeks van diagonale en horizontale C-profielen. De C-profielen geven deze component het uitzicht van een ladder, maar zorgen tegelijkertijd voor stabiliteit.

Ladders hebben verschillende staander profielen afhankelijk van de gevraagde capaciteit en configuratie van de palletrekken. Ook de diepte en hoogte van de ladders varieert op basis van de gewenste configuratie van uw opslagsysteem. De ladders zullen steeds aangepast worden aan de specifieke vereisten van uw magazijninrichting.

 

Voetplaat

De voetplaten zijn eveneens een basiscomponent van de palletstelling. Zonder de voetplaten kan een palletstelling niet verankerd worden in de grond en dus ook niet blijven staan. De voetplaten worden verbonden met de ladder via verscheidene bouten en moeren. Hierdoor creëert u een stevige verbinding tussen de ladder en de voetplaat, die dan verankerd wordt in de grond.

Er zijn verschillende types van voetplaten die hun eigen toepassingsgebied hebben. De keuze hier is eerst en vooral afhankelijk van de configuratie van het opslagsysteem. Maar er kan ook geopteerd worden voor een andere voetplaat indien dit gewenst is voor uw specifieke magazijninrichting.

Ligger

De liggers zijn de laatste basiscomponenten van de klassieke palletstelling. De ladders staan stabiel op de grond dankzij hun verankerde voetplaten en worden nu met elkaar verbonden door liggers. Deze liggers vormen het uiteindelijke doel van het opslagsysteem; locaties voor de opslag van goederen creëren.

Liggers worden meestal in paren geplaatst; één aan de voorkant van de ladder en één aan de achterkant. Zo vormen ze een plateau waarop een pallet kan rusten op beide liggers van het paar.

Voor het veilig gebruik van uw opslagsysteem worden liggers altijd voorzien van 2 veiligheidspinnen. Deze worden in speciaal daarvoor voorziene gaten geschoven aan beide uiteinden van de ligger. Door een inventief draaisysteem kan men de ligger nu niet meer per ongeluk opheffen, de pinnen houden dit tegen.

Liggers bestaan in een enorme verscheidenheid aan afmetingen en types. De hoogte van de ligger bepaalt, samen met het type van uitvoering en de staaldikte, de capaciteit. De breedte wordt aangepast aan het type van goederen dat u moet opslaan in uw magazijn.

P&D station

Bij bepaalde opslagsystemen kan het nuttig zijn om de uiteinden van de gangen te voorzien van speciale locaties. Deze locaties worden ook wel P&D locaties genoemd naar ‘Pick and Deposit’ (Neem en Plaats). P&D locaties worden gecreëerd door speciale liggers die voorbij de laatste ladder lopen. Voor stabiliteit worden de liggers op hun uiteinden verbonden met elkaar via een profiel.

P&D stations worden meestal gebruikt bij smalle gangen (VNA) oplossingen zodat de VNA machine niet uit de gang dient te komen. De stations kunnen evenzeer gebruikt worden bij andere opstellingen van het magazijn.

Staander bescherming

Er zijn verschillende mogelijkheden om de basiscomponenten die zorgen voor stabiliteit van de palletstelling te beschermen. Het doel is echter steeds hetzelfde; de impact op de voorkant van de ladder verminderen en/of tegenhouden.

De voorkant van de ladder is het deel van de ladder dat vrij bereikbaar is in de gang van de palletstellingen. Het is dus mogelijk om deze te raken met de heftruck (of andere machine) die gebruikt wordt in deze gangen.

Om de impact tegen te houden kan u gebruik maken van verschillende vrijstaande beschermingen. Die dienen echter wel verankerd te worden in de grond. U kan ook gebruik maken van beschermingen die op de ladder zelf geplaatst worden. Deze laatste worden uitgevoerd in plastic (clip on systeem) en metaal (verbinding met bouten en moeren).

Laterale bescherming

Ladders worden in de gangen met palletstellingen eventueel beschermd met staander bescherming die een impact op de voorkant van de ladder voorkomen. Op de kopse kant van de rijen is echter de volledige zijkant van de ladders vrij om te raken. Hier zullen enkel staander beschermingen dus niet voldoende veiligheid bieden.

Om de zijkant van de ladders te beschermen kan u zogenaamde laterale bescherming voorzien. Deze bescherming kan bestaan uit twee staander beschermingen die verbonden worden met één of meerder stevige UPN profielen. Maar men kan ook opteren voor losstaande laterale beschermingen die niet verbonden zijn met de staander bescherming. Deze kunnen uitgevoerd worden in plastic, hout of metaal, afhankelijk van de vereisten van uw magazijninrichting.

VNA geleidingsprofiel

VNA (Very Narrow Aisle) is een magazijnoplossing met palletstellingen dat gebruik maakt van zeer smalle gangen. Deze opstelling zorgt voor een compacter opslagsysteem, maar brengt ook enkele gevaren met zich mee. De machines die gebruik maken van de gang hebben namelijk zeer weinig ruimte om te manoeuvreren tussen de palletstellingen.

Door geleidingsprofielen in de gang te plaatsen, schermt men de ladders en machine van elkaar af. De machine kan vrij door de gang bewegen en zal steeds in positie gehouden worden door de geleidingsprofielen. De profielen worden stevig verankerd in de grond om te allen tijde voldoende weerstand te geven aan de machine.

Om de toegang tot de gang te vergemakkelijken kunnen de geleidingsprofielen in de gang voorzien worden van een kopstuk. Dit kopstuk heeft een afgeronde vorm die de machine automatisch correct in de gang zal positioneren.

Steunprofiel voor pallet

Bij palletstellingen worden de liggerparen steeds voorzien om de pallet op beide liggers te ondersteunen. Tussen de twee liggers dient de pallet van voldoende kwaliteit te zijn om zijn eigen gewicht te dragen. Er kunnen gevallen zijn waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een enorme verscheidenheid aan palletafmetingen, slechte palletkwaliteit, speciale palletten die extra ondersteuning nodig hebben, enzovoort.

In deze gevallen kan er geopteerd worden om tussen de liggerparen een extra verbinding te voorzien in de vorm van steunprofielen. Voor de opslag van palletten worden die profielen in vlakke uitvoering gebruikt. Het is mogelijk om de profielen vast te maken aan de liggers via zelf tappende vijzen. Het aantal profielen en de configuratie zal steeds voorzien worden naargelang de specifieke noden van uw palletstellingen en magazijninrichting.

Steunprofiel voor container

Bij palletstellingen worden de liggerparen steeds voorzien om de op te slagen goederen op beide liggers te ondersteunen. Bij containers (of ‘stillages’) kan dit vaak niet op een veilige manier gebeuren. Sommige containers zijn voorzien van pootjes die niet op de liggers passen of hierop schuiven. Het kan ook zijn dat de containers zelf van verschillende dieptes zijn.

In deze gevallen kan er geopteerd worden om tussen de liggerparen een extra verbinding te voorzien in de vorm van steunprofielen. Voor de opslag van containers worden die profielen uitgevoerd met een verhoogde lip. Deze lip zal de plaatsing van de container op de steunprofielen begeleiden. Het is mogelijk om de profielen vast te maken aan de liggers via zelf tappende vijzen. Het aantal profielen en de configuratie zal steeds voorzien worden naargelang de specifieke noden van uw palletstellingen en magazijninrichting.

Verhoogde drager

Bij palletstellingen worden de liggerparen steeds voorzien om de op te slagen goederen op beide liggers te ondersteunen. Sommige omvangrijke goederen worden echter niet opgeslagen op palletten of in containers. Om die goederen af te zetten en op te pakken uit de palletstelling dient men een vrije ruimte te creëren voor de vorken van de machine.

In dit geval kan er geopteerd worden om tussen de liggerparen een extra verbinding te voorzien in de vorm van verhoogde steunprofielen. Voor de opslag van losse omvangrijke goederen worden die profielen uitgevoerd met een verhoogd profiel ten opzichte van de ligger. Het is mogelijk om de profielen vast te maken aan de liggers via zelf tappende vijzen. Het aantal profielen en de configuratie zal steeds voorzien worden naargelang de specifieke noden van uw palletstellingen en magazijninrichting.

Houten legborden

Bij palletstellingen worden de liggerparen steeds voorzien om de op te slagen goederen op beide liggers te ondersteunen. Sommige kleine goederen worden echter niet opgeslagen op een pallet of in een container.

In dit geval kan er geopteerd worden om tussen de liggerparen een extra verbinding te voorzien in de vorm van steunprofielen voor houten legborden. Voor de opslag van losse kleine goederen worden die profielen uitgevoerd met een verlaagd profiel. Die verlaging creëert een kleine ruimte waarin één of meerdere houten legborden kunnen geplaatst worden. Het legbord zelf zal op deze manier gelijk liggen met de ligger en een plat vlak vormen. Het aantal profielen en de configuratie zal steeds voorzien worden naargelang de specifieke noden van uw palletstellingen en magazijninrichting.

Doorschuifbeveiliging

Bij het plaatsen van palletten in een palletstelling streeft de gebruiker er steeds naar om de pallet op beide liggers van het liggerpaar te plaatsen. Om dit makkelijker en veiliger te laten gebeuren kan men opteren voor doorschuifbeveiliging (of ‘pallet stops’).

Deze beveiliging wordt aan de achterkant van de ladders geplaatst op de hoogte van de pallet. Bij het plaatsen van de pallet zal men afgeremd worden door de beveiliging, indien men de pallet te diep zou duwen. Dit voorkomt het foutief plaatsen van de pallet, maar zorgt er ook voor dat men niet per ongeluk een pallet op de achterliggende palletstelling uit zijn locatie duwt.

Doorschuifbeveiliging bestaat in verschillende uitvoeringen die elk hun eigen toepassingsgebied hebben. Het type van de beveiliging zal steeds bepaald worden op basis van de specifieke noden van uw palletstellingen en magazijninrichting.

Gaasborden en roosters

Als u losse kleine goederen dient op te slaan zijn metalen gaasborden of roosters een alternatief voor de houten legborden. De gaasborden kunnen echter nog een bijkomend nut verstrekken.

Goederen die op palletten gestapeld worden zijn soms onstabiel. Door bewegingen in het magazijn kunnen deze goederen uit balans geraken en van de pallet vallen. Gaasborden voorzien een barrière die voorkomt dat de goederen op de grond vallen en iemand verwonden.

Deze oplossing wordt meestal gebruikt bij tunnels waar machines en personeel onderdoor komen of in magazijnoplossingen waarbij personeel op de onderste niveaus van de palletstellingen ‘picking’ opdrachten uitvoert. Het is uiteraard ook mogelijk om gaasborden of roosters te voorzien in andere plaatsen van de palletstellingen of magazijnrichting.

Gaaswand

Op dezelfde manier waarop gaasborden voorkomen dat losse goederen tussen de liggerparen vallen, voorkomt een gaaswand dat de goederen langs de achterkant van een rij palletstellingen vallen.

Deze oplossing wordt meestal gebruikt bij enkele rijen van palletstellingen (hierbij staan er dus geen twee rijen rug aan rug) waar de veiligheid achter de rij moet gegarandeerd worden. Men kan deze oplossing echter gebruiken voor meerdere doeleinden. Zo kan men bijvoorbeeld zones afbakenen, kooien creëren voor de opslag van gevaarlijke goederen, enzovoort.

De gaaswanden zullen ontworpen worden op maat van de gevraagde oplossing. Zo kan men de afmetingen, vormgeving, rooster dimensies, enzovoort aanpassen aan de noden van de magazijninrichting. De constructies kunnen ook voorzien worden van deuren en poorten.

 

Werking

De klassieke of conventionele palletstelling is ontworpen voor de opslag van goederen op palletten. Deze opslagmethode wordt gekenmerkt door zijn flexibiliteit op van diepte, breedte, gewichtscapaciteit en hoogte indeling, zodat een verscheidenheid aan palletten, stillages, containers en andere verpakkingstypes kunnen gestockeerd worden.

Het is mogelijk om zowel uniforme palletten als een scala aan verschillende verpakkingen (zowel in gewicht als volume) op te slagen binnen éénzelfde opslagsysteem. Palletstellingen worden ook aangepast aan de machines (vorkheftrucks, reach trucks, enzovoort) die ze voorzien van goederen. Een gemengd gebruik van machines en goederen is dus geen probleem voor dit veelzijdig opslagsysteem.

Heeft u nog bijkomende vereisten voor uw magazijninrichting, dan kunnen wij onze palletstellingen ook op maat aanpassen en uitrusten met een verscheidenheid aan inventieve accessoires (bv. ladder en laterale beschermingen, doorschuifbeveiliging, gaasborden, roosters, palletsteunen, enzovoort). Ons technisch team zal alles in het werk stellen om uw palletstellingen optimaal aan te passen aan uw vereisten.

 

Storage pallets

Voordelen

 • Directe toegang tot alle goederen.
 • Zeer economisch opslagsysteem.
 • Snel en eenvoudig opslagsysteem om te monteren, te demonteren of aan te passen.
 • Zeer flexibel opslagsysteem indien uw behoeftes veranderen.
 • Uitgebreid assortiment aan accessoires.
 • Opslagsysteem kan dankzij de accessoires ook aangepast worden om goederen met verschillende afmetingen op te slagen.
 • Veilig en betrouwbaar systeem.
 • Eenvoudige controle van gestockeerde SKU(s) per locatie.
 • Behoud van hoge restwaarde ten opzichte van andere opslagsystemen.
Opslag pallet

Kwaliteit

Het technisch team van CLN Racking zal u adviseren omtrent de mogelijkheden voor uw magazijninrichting en het realiseren van het door u gekozen ontwerp. Hier komt een reeks van behoefteanalyses, analyses van omgevingsfactoren, sterkteberekeningen en montageverwerkingen bij kijken. Het ontwerp van de palletstelling zal altijd gebeuren op basis van de Europese normering en FEM (European Materials Handling Federation) aanbevelingen die van kracht zijn.

Hierbij voldoen wij aan de volgende productie gedreven en ontwerpmatige normering;

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • ISO 18001:2004
 • EN 15512_2009
 • EN 15620_2009
 • EN 15629_2008
 • EN 15635_2008
 • FEM 10.2.03

Gerelateerde referenties voor palletstellingen

Bekijk hier referenties van klanten die gebruik hebben gemaakt van dit type van opslagsysteem voor hun magazijninrichting.

Pro Duo

Pro Duo werd door CLN Racking professioneel geadviseerd bij het ontwerpen van hun nieuw magazijn in Gent.

 • Advies
 • Montage
 • Palletstellingen
 • Gaaswanden
Lees meer

Veepee

Niet alleen werd Veepee geadviseerd door CLN Racking, wij voorzien hun magazijn te Lot nog altijd van regelmatige inspecties.

 • Advies
 • Montage
 • Palletstellingen
 • Pallet shuttle systeem
 • Mezzanine
Lees meer

CONTACTEER ONS

Interesse in palletstellingen of andere systemen, contacteer ons voor gratis advies.

Laat u gratis adviseren 00 32 472 062 434